Voorouders

Op deze pagina zal de uitleg van deze HTML website die u kan downloaden als basis vanaf deze website. Samen met het gebruik van de aldfaer sjablonen versie 7 uitgebracht in 2018 door aldfaer uitgelegd gaan worden.

Basiswebsite Aldfaer html5 with css3

Ik en Mijn Familie

door F. Klerkx

Eigenlijk hoef je alleen maar dit sjabloon te draaien en deze gegevens on line te zetten. Het is een kompleet sjabloon dat alle gegevens tot een bepaalde generatie (altijd een veevoud van 2) dat tot maximaal 10 generaties op de eerste 2 pagina's getoond kan worden. Echter de kwartierstaat die vervolgens getoond word waarbij de persoon in het hoofdvenster een persoon uit de 10de generatie kan zijn worden de voorouders ook 10 generatie verder getoond. Waardoor je bij maximaal gebruik 20 generaties zou kunnen tonen.

De uitdraai die on line staat sinds 2017 toont alle gegevens samen met de gevonden actes die in te zien zijn per persoon wat ik toen aan gegevens had van de uitdraai. Ben pas in de zomervakantie van 2015 de aktes op gaan halen en gaan koppelen aan de persoon, en loop hier dus meestal wat mee achter op de digitale gevonden gegevens. De laatste jaren probeer ik deze achterstand weg te werken als ik aan die lijn bezig ben met mijn onderzoek. Probeer alle ouders en de kinderen hiervan zowel de doop - trouw als overlijdensactes te zoeken. Waarbij ik heden on de DTB periode zit met deze digitale zoektocht naar de actes.

Mijn grote dank hierin gaat naar Meije van Slageren die op mijn verzoek dit sjabloon heeft gemaakt, aangepast volgens mijn wensen en hierna een bonus rapport is geworden in Aldfaer. Tijdens het draaien van dit sjabloon (dat zeer tijdrovend is) worden alle plaatjes naar een goed leesbaar formaat gemaakt ook als deze als pooster formaat zijn bewaard. Hierdoor duurt het maken van alle gegevens na het aanzetten van dit sjabloon in 2017 bijna 9 uur. Met opnieuw activeren van dit sjabloon daar te grote stappen problemen geven met het interne geheugen van de computer. Het is dus een vrij zwaar sjabloon, voor gevorderde Aldfaer gebruikers.

Na enkele jaren de gegevens niet bijgewerkt te hebben deze met Pasen op 12-04-2020 zelfde gegevens nog eens gedraaid met meer actes in een veel snellere tijd, in totaal 3 uur tijd.

Stamreeks

door F. Klerkx

Dit geeft de stamreeks weer tot zover terug is gezocht aan gegevens en gezien in de gevonden aktes. Echter kamp in dit geheel met een probleem in Oud Heusden daar bij brand alle aktes verbrand zijn in het gemeentehuis.

Mede door veelvuldig onderzoek en twee naamgenoten die 30 jaar onderzoek hebben gedaan in de archieven een hypothese kunnen ontwikkelen die tot op heden een hypothese blijft voor Oud Heusden. Alleen gebaseerd op patroniem vernoeming.

Daar deze niet bij de stamreeks vermeld staat maar op andere uitdraaien wel met een vraagteken getoond worden wil ik deze bevindingen toch niet onthouden daar dit het enigste mogelijke hypothese is die ik kan bedenken. Echter nog op zoek naar de juiste bronnen die dit zouden kunnen bevestigen dat ook deze tak uit Boekel afkomstig is ?

Aert die Clerck

door F. Klerkx

Evenals de stamreeks hier de oudste gevonden Clerck uit Boekel, Let op de vraagtekens in deze lijn die een hypothese zijn en nog nader onderzoek vergen of dit wel juist is.

Afstammingsreeks

door F. Klerkx

De afstammingsreeks is een kort samengevat bestand betreffende de achternaam van onze kinderen.

Parenteel vertikaal

door F. Klerkx

Ook deze gegevens horizontaal weergegeven.

Tijdens testen van de RC versie in december 2018 terug moeten grijpen naar de test versie 7.1.0.5 die dit sjabloon wel goed uit draaide. Mijn verwachting is dat het sjabloon in de nieuwe versie in 2019 wel zal werken daar ik dit reeds heb doorgegeven.

Familiedas

door F. Klerkx

Weer een andere uitdraai om de lijnen Klerkx te kunnen bekijken

Geschiedenislijn

door F. Klerkx

Een leuke lijst met alle nageslachten in de complete lijn met geschiedkundige gebeurtenissen.

En Toen nu

door F. Klerkx

Dit is een externe website waarbij je je eigen geschiedenis kan ophalen indien van toepassing in die tijd en zelf ook eigen stukken kan aanvullen.

Even uitgeprobeerd in een uurtje tijd en gekoppeld op mijn website. Het heeft echter niets met aldfaer te maken, maar vond het zo'n leuke aanvulling dat ik deze geschiedenis ook maar toon van onze voorouders.

probeer zelf eens uit en veel plezier met het uitoefenen van deze hobby.

Frank Klerkx