Voorouders

Op deze pagina zal de uitleg van deze HTML website die u kan downloaden als basis vanaf deze website. Samen met het gebruik van de aldfaer sjablonen versie 7 uitgebracht in 2018 door aldfaer uitgelegd gaan worden.

Basiswebsite Aldfaer html5 with css3

Familienamen

door F. Klerkx

Voor de uitdraai familienamen ben ik dank verschuldigd aan Hans Stoter, die voor mij deze uitdraai heeft gemaakt om alle voorouder achternamen te tonen van de aangetrouwde vrouwen. Hierdoor zie je in een oogopslag welke achternamen er in een korte lijst ook tot je naaste familie behoren. Daar kan je dan vervolgens weer verder op zoeken en probeer een genealoog te pakken te krijjgen die die achternaam in zijn eigen achternaam heeft zitten. Zodat ik ook weet dat je hoogst waarschijnlijk de juiste gegevens hebt daar deze genealoog er vaak net iets meer onderzoek voor heeft gedaan.

Zo word het voor de te controlerende partij die deze naam overneemt dus een stukje makelijker en is het zoeken naar de juiste doop - trouw - overlijdensakte een stukje sneller op gang gekomen. Bij het controleren niet vergeten om ook deze genealoog met de nieuwe gezinsreconstructie erbij te betrekken. Soms kom je tot verrassende ontdekkingen, daar 4 ogen meer zien dan 2 ogen.

Daar alleen de naam nietszeggend is in deze lijst heb ik deze tot de 25ste generatie getoond om van derde weer hints te krijgen bij onvolkomenheden in deze overgenomen genealogie van de 12de a 13 de generatie tot ver in het verleden. Omdat ik deze zelf in mijn korte tijd dat ik aan genealogie doe (actief sinds 2013) nog niet zo ver gevorderd ben daar ik generatie voor generatie probeer terug te zoeken. Dit in tegenstelling van andere genealogen die die zover als mogelijk op de bewuste achternaam verder proberen te zoeken. Wat ik soms ook probeer als ik al ver in de DTB boeken ben gevorderd en het begin van de genoteerde gegevens door de plaatselijke kerk benader.

Kwartierstaat compact

door F. Klerkx

Dit is een compact kwartierstaat die globaal toont hoe ver ik reeds ben gevorderd. Heb me dit jaar 2018 voornamelijk bezig gehouden met de gegevens in de 11de generatie. Hierdoor heb ik dit jaar van de 155 nog te zoeken vooroudernamen (soms alleen een voornaam bekend) naar 129 voornamen en indien mogelijk ook met patroniem of achternaam nog moeten zoeken. Besef dat er in deze generatie voor het eerst vele gaten gaan vallen daar deze gegevens nog niet gedigitaliseerd zijn en het door bladeren word door de doopboeken aan het begin van dit geschreven schrift rond 1600- 1700.

Hierdoor loopt het onderzoek trager dan voorheen, mede doordat ik eerst de complete doopboeken tracht te downloaden zodat ik sneller kan bladeren door deze boeken op mijn eigen computer dan de online versie.

Daarnaast kom ik steeds meer schrift tegen dat niet of nauwelijks te lezen is, waardoor ook dit een reden is dat ik de voorouders niet meer gevonden kan krijgen. Mogelijk doe ik deze poging over enkele jaren nog een keer om te zien of ze dan wel gevonden krijg, als deze gegevens online getranscribeert staan. Hierdoor zijn de aktes dan vaak wel door mij te lezen. Tevens leer je gedurende het onderzoek steeds beter dit onleesbare schrift uit het verleden te lezen, wat soms plaats afhankelijk is.

Waaier opa's en oma's

door F. Klerkx

De voorouder waaier die ik toon zijn van de opa's en oma's van onze kinderen. Dit heeft 2 voordelen, je bent dan 2 generaties verder en kan de namen tot de 13de generatie tonen in de voorouderwaaier die tot 11 generaties gaat.

Tevens is dan alleen de probant in deze waaier nog in leven en hoef je alleen hun privacy in de gaten te houden mits je geen toestemming hebt verkregen om hun doopnaam en geboortedatum in de uitdraaien mee te vermelden.

Door middel van ctrl en muiswieltje is deze waaier leesbaar te zetten.

Kwartierstaat cahier

door F. Klerkx

Dit is een online versie van je voorouders om de gegevens eventueel op papier af te drukken op een A4tje. Echter de standaard kleuren in dit sjabloon zijn zodanig gekozen dat dit weer tegen word gewerkt en je een heel donkere print zal krijgen. Het is wel een makkelijk sjabloon voor andere om de gegevens mee over te nemen van hun voorouders.

Toon twee uitdraaien van de ouders van de probant waardoor het een iets korter bestand is.

Vooroudercirkel

door F. Klerkx

Evenals de voorouderwaaier is het mogelijk om de voorouders tot de 11de generatie in een cirkel te tonen.

Deze word getoond vanuit de probant, onze kinderen zodat je kan zien waar welke vooroduers nog ontbreken in de buitenste cirkel. Dit zijn heden kerst 2018: 129 voor, patroniem en of achternamen, daar ik dit jaar in de 11de generatie aan het zoeken ben geweest om hierin verder te komen.

Voorouderdas

door F. Klerkx

De voorouderdas is een handige uitdraai als je 5 voorouder generaties met enkele foto's op een A-4tje wilt tonen.

Gezocht 2017

door F. Klerkx

Dit is een overzichtlijst van de namen die ik in 2017 nog aan het zoeken was van de ontbrekende gegevens. Sommige hiervan zijn echter achterhaald.

Dit kort overzichtje geeft met een kruisje achter de naam welke gegevens ik toen nog zocht. De link op hun naam toont of een gezinsreconstructie of verwijst naar een forum waar ik vragen heb gesteld om verder te komen.

Mede door dit laatste besloten om dit ongewijzigd te tonen, om het gevoel te ervaren dat het vrij lastig is om alle gegevens betreffende Doop, trouwen en Overlijden terug te zoeken. Hoe verder je komt naar het verleden hoe moeilijker dit zal worden. Ondanks dat je ernaar streeft om alle gegevens tot een bepaalde generatie kompleet te krijgen.

probeer zelf eens uit en veel plezier met het uitoefenen van deze hobby.

Frank Klerkx