Voorouders

Op deze pagina zal ik uitleggen hoe ik het snelst onderzoek heb verricht om weer een generatie verder te komen.

Basiswebsite Aldfaer html5 with css3

Statistiek Kwartier

door F. Klerkx

Mijn grootste dank in deze gaat naar Han Kortekaas, Hij heeft het voor mij mogelijk gemaakt om meer dan 9 generaties op een html pagina te zetten. Omdat ik op een gegeven moment geen 10 generaties kon tonen op een html pagina heeft hij mij als eerste van het Aldfaer team geholpen.

Dit sjabloon toont alle voorouders van de probant (onze kinderen) die tot een bepaalde generatie te onderbreken en per generatie instelbaar is voor het maken van de gegevens van de voorouders. Met name dit sjabloon met jumplink bracht me elke keer weer in aldfaer in een klik naar de juiste persoon in het bestand om vanuit deze persoon de gegevens weer verder aan te vullen.

Toon deze gegevens tot de 16generatie en iedereen die gegevens overneemt moet beseffen dat ik in mijn 5 jaar onderzoek van 2013 tot 2018 gevorderd ben in het terugzoeken van de aktes tot de 9de tot de 11de generatie nog zoekende ben. Al wat hiervoor staat is overgenomen van andere genealogen en dienen nog gecontroleerd te worden. Tijdens het verloop van mijn onderzoek heb ik hierdoor al meer dan 20 foutieve gegevens kunnen herstellen mede dankzij de hulp van het forum van het Brabants Histories Centrum in 's-Hertogenbosch. Ook aan hun ben ik veel dank verschuldigd op momenten als ik zelf even niet meer vooruit kon komen.

Sinds 2013 beweer ik, en heb ik ook inmiddels bewezen, dat van elke 2 willekeurige personen met Noord-Brabantse voorouders tot aan het begin van de DTB boeken de gegevens uitgezocht 1600-1700 er wel ergens een bloedverwant of familieverband te maken is. In het jubileum jaar van de lagere school klasgenoten waar iedereen Abraham zou zien dit bewezen met vele klasgenoten van de 42 leerlingen die wij hadden op de lagere school in Geffen. Zo ook bij vele andere personen die ik tegen ben gekomen tijdens mijn onderzoek.

Dit sjabloon met jumplink is onderdeel van Aldfaer geworden. Het sjabloon zonder jumplink zoals deze getoond word echter nooit wat me altijd verbaasd heeft de afgelopen jaren. Indien ik dit sjabloon niet gehad had was ik vast blijven lopen in Aldfaer en was mijn onderzoek niet zo snel gevorderd.

Familienamen

door F. Klerkx

Dit sjabloon is reeds besproken bij de voorouders en toon hem twee keer op mijn website daar ik vind dat deze ook in mijn zoekmethode thuis hoort zoals ik gezocht heb naar personen die met hun eigen achternaam (genealogie) aan het zoeken zijn.

Oorsprong

door F. Klerkx

Ook dit sjabloon is op mijn verzoek ontworpen door Meije van Slageren en door ondergetekende uitvoerig getest.

Het moei van dit sjabloon is dat de gegevens in enkele klikken getoond worden waarbij op het klikken van de stamvader in rechte lijn het komplete nageslacht van hem getoond word.

Per achternaam link de gegevens worden opgehaald van de Nederlandse familienamenbank bij het CBG

Er gezocht kan worden naar familiewapens zowel in Nederland als in Belgie (HDB).

Tevens zie je hoe de familienaam in de verschillende tijdsperiodes geschreven is. En waar je voorouders in eigen lijn ergens geleefd hebben.

De datum met nummer hierachter toont hoe ver je terug bent in het verleden en hoeveel generaties je hebt met deze achternaam.

Kortom een geweldige uitdraai in enkele klikken die heel je familiegeschienis kan tonen. Heb ook deze afgesneden 4 uitdraaien te tonen in 2017 vanuit de opa's en oma's gezien. Per uitdraai is deze toch 4 uur bezig geweest voordat alle gegevens gemaakt waren.

Nadat dit sjabloon in Aldfaer versie 8.1 weer up to date is gemaakt de uitdraai oorsprong weer kunnen maken na 3 jaar. Daar er nog een klein probleem was met het afbreken van generaties heb ik dit op de volgende manier opgelost. (Deze is inmiddels hersteld in na 07-06-2020 in het sjabloon.) Het sjabloon maakt namelijk alle stamvaders die vanuit de probant gelinkt zijn. Heb een groep gemaakt vanuit het moederbestand van alle personen die in de generatie zitten die ik geheel kompleet heb. Dit is de 10de generatie. Zaak is om de generatie begrenzing in de algemene instellingen niet aan te vinken bij het maken van de gegevens. Deze groep ingelezen in Aldfaer om appart te bewerken. Nu is er een groep van alle vooorouders zover als mogelijk is. Dit wil ik echter nog niet tonen maar hier weer een uitsnede van wel tot de 18de generatie vanuit de probant. Tijdens het maken van de 2de groep heb ik de verwantschapsgraad op 6 gezet samen met de ouders aangevinkt geeft dit 16 generaties voorouders weer vanuit opa of oma gezien. Deze nieuwe groep uitsnede heb ik vervolgens geladen in de RC testversie die inmiddels ook geheel 8.1 geupdate was. De volgende stap is een wachtende stap, namelijk draai van de 4 opa's en oma's van onze kinderen 4 keer de oorsprong. Let op dat er geen fotomateriaal is aangeklikt in de standaard instellingen, dit wil ik alleen in een ander sjabloon tonen ivm de grote van mijn webruimte. Na 4 keer een oorsprong gemaakt te hebben kan deze vervolgens naar de webruimte gecopieerd worden. Tja even enkele uren wachten per sjabloon uitdraai moet dan toch geen probleem zijn. Deze uitdraaien zitten rond de 6 uur productietijd. Let op met tijden van updates computer en scannen van je computer, deze kunnen het sjabloon afbreken waardoor de uitdraai stopt, en kwartierstaten niet meer worden gemaakt. Dus in enkele kliks heb ik dan ongeveer 1500-1600 kwartierstaten gemaakt van al de stamvaders tot in een bepaalde generatie. Herhaal dit zo vaak als nodig en probeer dit minimaal een keer per jaar te doen, om ook andere genealogen weer verder op weg te helpen. Bemerkte al na 5 jaar dat ik vele genealogen voorbij ben met het zoeken van voorouders tot een bepaalde generatie. Ondanks dat vind ik nog elke keer meer gegevens als ik weer aan deze enorme puzzel aan het speuren ben. Dit odet me al jaren verbazen. En vraag me af wanneer dit wat minder word dat ik aanvullingen in voorouders kan vinden.

Mede door deze uitdraai "Oorsprong" en de uitdraai "Ik en mijn Familie" is aldfaer naa reen hoger level getild en dank Meije van Slageren die dit mogelijk heeft gemaakt met mijn visie en zijn sjabloontaal die ik zelf niet machtig ben.

Gezocht tot de .. generatie

door F. Klerkx

Dit iets langer lijstje toont de gegevens waar ik in 2017 tegenaan ben gelopen met mijn onderzoek na 4 jaar waar ik niet verder meer kwam.

Hoop dat andere die op deze lijst komen en hier gegevens op zien die ze zelf ook onderzocht hebben mij zullen informeren zodat ik ook zelf weer verder kan met mijn eigen onderzoek.

Deze lijst word niet bijgehouden en zal t.z.t. opnieuw uitgedraaid worden als er personen gevonden zijn. De hyperlink op deze lijst werkt echter niet, daar dit sjabloon bedoeld is om snel in Aldfaer naar die bewuste persoon te gaan.

probeer zelf eens uit en veel plezier met het uitoefenen van deze hobby.

Frank Klerkx

Daar ik soms ander methodes toepas dan vele genealogen, probeer soms vanuit het verleden naar het heden te werken met een bepaalde achternaam. Heeft het bij mij de vruchten afgeworpen om heden nog naar de laatste 129 voorouders in de 11de generatie te zoeken. Dit is volgens statistiek kwartier 87,4 % reeds gevonden in de 11de generatie.

Mede door deze genealogie puzzel, die soms vrij lastig kan zijn gebruik ik al jaren de twee spreuken die ik links boven op mijn website toon. Genealogie een zoektocht zonder einde.

Nadat de genealoog overleden zal zijn besef van te voren dat er later een andere genealoog zal zijn die dezelfde weg weer moet afleggen voor zijn eigen genealogie> Hoop deze genealoog te helpen door mijn gegevens ook bij een vereniging weg te leggen. zodat ook zijn zoektocht sneller doorlopen kan worden.